FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ ७७/७८ 08/29/2022 - 18:05 PDF icon समायोजना ऐन २०७८.pdf
मागमा आधारित पशुपंक्षी विकास अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 08/11/2022 - 09:56 PDF icon मागमा आधारित पशुपंक्षी विकास अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७६
घर जग्गा बहाल सम्बन्धी कार्यविधि -२०७६ ७६/७७ 08/11/2022 - 09:55 PDF icon घर जग्गा बहाल सम्बन्धी कार्यविधि -२०७६
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/11/2022 - 09:55 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि
नदिजन्य कार्यिविधि-२०७६ ७६/७७ 08/11/2022 - 09:54 PDF icon नदिजन्य कार्यिविधि-२०७६
हलेसी तुवाचुङ सवारी साधन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 08/11/2022 - 09:53 PDF icon हलेसी तुवाचुङ सवारी साधन कार्यविधि २०७६
आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका,२०७६ ७६/७७ 08/11/2022 - 09:52 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका,२०७६
कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 08/11/2022 - 09:51 PDF icon कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधी २०७६
सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि २०७६-हलेसी तुवाचुङ ७६/७७ 08/11/2022 - 09:51 PDF icon सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि २०७६-हलेसी तुवाचुङ
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/11/2022 - 09:50 PDF icon हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि, २०७६

Pages