FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

८०/८१ 07/20/2023 - 16:34 PDF icon Final budget FY 2080-81 including Policy programme final.pdf

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाबाट स्वीकृत गरिएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट, निति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 07/06/2023 - 12:55 PDF icon Final 2080 Budget and Expenditure.pdf

आर्थिक बर्ष २०७९।८० को नीति कार्यक्र तथा बजेट

७९/८० 08/12/2022 - 13:50 PDF icon Final budget FY 2079-80 including Policy programme final.pdf

आ.व. २०७८।०७९ को बजेट तथा कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण ।

२०७८/७९ 06/27/2021 - 13:02 PDF icon आ.व. २०७८।०७९ को बजेट तथा कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण ।

बजेट तथा कार्यक्रम २०७७/०७८

७७/७८ 07/09/2020 - 08:25 PDF icon योजना तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७६/७७ बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 11/29/2019 - 14:45 PDF icon karyakram 2076.03.31.pdf

आ.व. २०७६/७७ नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 11/29/2019 - 14:44 PDF icon Bikas Niti 2076.03.10.pdf

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाबाट स्वीकृत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट, निति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 08/20/2018 - 12:44 PDF icon निति कार्यक्रम.pdf

नगर स्तरीय र वडा स्तरीय योजनाहरूको नाम तथा बजेट

७४/७५ 02/24/2018 - 14:07 PDF icon सडकयोजना.pdf

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाबाट स्वीकृत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७४/० ७५ को बजेट, निति तथा कार्यक्रम

७४/७५ 02/24/2018 - 14:04 PDF icon नगरबजेट.pdf