FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हलेसी सूचना केन्द्र कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/19/2018 - 13:19 PDF icon हलेसी सूचना केन्द्र कार्यविधि, २०७५
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 13:29 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७४/७५ 08/16/2018 - 16:00 PDF icon हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५
सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५ ७४/७५ 08/16/2018 - 15:55 PDF icon सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७४/७५ 08/16/2018 - 15:53 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७५
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 08/16/2018 - 15:50 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ७४/७५ 08/16/2018 - 12:48 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७५
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ ७४/७५ 08/16/2018 - 11:52 PDF icon हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५
हलेसी तुवाचुङ नागरपालिका भबन निर्माण सम्बन्धि विनियम २०७४ ७४/७५ 03/04/2018 - 12:36 PDF icon हलेसी तुवाचुङ नागरपालिका भबन निर्माण सम्बन्धि विनियम २०७४.pdf
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ ७४/७५ 03/04/2018 - 12:35 PDF icon प्रशासकिय कार्यविधि.pdf

Pages