FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 06/30/2019 - 13:58 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५
नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 06/30/2019 - 13:54 PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४
भारी सवारी साधन संचालन तथा व्वयस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 06/30/2019 - 13:44 PDF icon भारी सवारी साधन संचालन तथा व्वयस्थापन कार्यविधि, २०७५
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/30/2019 - 13:36 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५
मलखाद आपुर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन (नगरस्तर) कार्यविधी, २०७५ ७५/७६ 06/30/2019 - 13:34 PDF icon मलखाद आपुर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन (नगरस्तर) कार्यविधी, २०७५
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कृषी विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७५ ७५/७६ 06/30/2019 - 13:30 PDF icon हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कृषी विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७५
कृषी विकास कार्यक्रम संचालनको लागि आवश्यक मार्गदर्शन तथा मापदण्ड, २०७५ ७५/७६ 06/30/2019 - 13:27 PDF icon कृषी विकास कार्यक्रम संचालनको लागि आवश्यक मार्गदर्शन तथा मापदण्ड
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 01/28/2019 - 16:07 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) संचालन कार्यविधी,२०७५ ७५/७६ 01/28/2019 - 16:06 PDF icon गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधी
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७५ ७५/७६ 01/28/2019 - 16:03 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका

Pages