FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 02/20/2018 - 13:23 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
कार्य विभाजन नियमावली ७४/७५ 02/20/2018 - 11:59 PDF icon कार्य विभाजन नियमावली.pdf
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 02/20/2018 - 11:55 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन.pdf
स्थानीय सरकार सञ्चालन एेन ७४/७५ 02/20/2018 - 11:51 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf
शिक्षा नियमावली ७४/७५ 02/20/2018 - 11:46 PDF icon शिक्षा नियमावली.pdf
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता ७४/७५ 02/20/2018 - 11:40 PDF icon पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता.pdf
याेजना छनौटका मार्गदर्शनहरु ७४/७५ 01/19/2018 - 12:48 PDF icon याेजना छनौटका मार्गदर्शनहरु.pdf

Pages