FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आमा समूहलाई बिउपूँजी कार्यक्रम संञ्चालन कार्यविधि २०७७ २०७८/७९ 10/31/2021 - 14:05 PDF icon आमा समूहलाई बिउपूँजी कार्यक्रम संञ्चालन कार्यविधि २०७७.PDF
बालिका विकास बचत कार्यक्रम संञ्चालन कार्यविधि २०७७ ( पहिलो संशोधन २०७८) ७७/७८ 10/31/2021 - 13:53 PDF icon बालिका विकास बचत कार्यक्रम संञ्चालन कार्यविधि 2077 पहिलो संसोधन 2078.PDF
राजपत्र भाग १- २ ७५/७६ 09/01/2021 - 12:37 PDF icon भाग १ खण्ड १ राजपत्र.pdf, PDF icon भाग २ खण्ड १ संख्या १.pdf, PDF icon भाग २ खण्ड २ राजपत्र.pdf, PDF icon सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी__२०७८ (राजपत्र).pdf
शिक्षा ऐन, २०७६ ७५/७६ 07/18/2019 - 13:29 PDF icon शिक्षा ऐन
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको सवारी साधन पार्किङ सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/30/2019 - 14:05 PDF icon हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको सवारी साधन पार्किङ सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 06/30/2019 - 14:01 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७४
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 06/30/2019 - 13:58 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५
नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 06/30/2019 - 13:54 PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४
भारी सवारी साधन संचालन तथा व्वयस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 06/30/2019 - 13:44 PDF icon भारी सवारी साधन संचालन तथा व्वयस्थापन कार्यविधि, २०७५
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/30/2019 - 13:36 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५

Pages