FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्धी दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 12/27/2020 - 11:29

Request for Propoal for Ghumba

७७/७८ 09/01/2020 - 20:07 PDF icon Request for Propoal for Ghumba

Request for Proposal for Padmasambhab park

७६/७७ 09/01/2020 - 20:07 PDF icon Request for Proposal for Padmasambhab park

च्यास्मिटार,सालचौतारा, डिकुवा, राईघाट ग्रामिण सडक योजना बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 02/03/2020 - 16:42

च्यास्मिटार,सालचौतारा, डिकुवा, राईघाट ग्रामिण सडक योजना बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 02/03/2020 - 16:40

च्यास्मिटार,सालचौतारा, डिकुवा, राईघाट ग्रामिण सडक योजना बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 02/03/2020 - 16:34

Supply and delivery of electrification materials of Halesi Tuwachung Municipality

७६/७७ 01/29/2020 - 12:11

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 01/25/2020 - 18:29

हलेसी तुवाचुङ धर्मशाला निर्माण सम्बन्धी कार्य" को संशोधित सुचना

७६/७७ 12/24/2019 - 18:56 PDF icon सुचना.pdf

Invitation for Bids - Supply and Delivery of Electrification Materials (Published Date : 2076/02/24)

७५/७६ 06/15/2019 - 10:48 PDF icon electrificaton-materials-bid-notice.pdf

Pages