FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मलखाद आपुर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन (नगरस्तर) कार्यविधी, २०७५ ७५/७६ 06/30/2019 - 13:34 PDF icon मलखाद आपुर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन (नगरस्तर) कार्यविधी, २०७५
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कृषी विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७५ ७५/७६ 06/30/2019 - 13:30 PDF icon हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कृषी विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७५
कृषी विकास कार्यक्रम संचालनको लागि आवश्यक मार्गदर्शन तथा मापदण्ड, २०७५ ७५/७६ 06/30/2019 - 13:27 PDF icon कृषी विकास कार्यक्रम संचालनको लागि आवश्यक मार्गदर्शन तथा मापदण्ड
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 01/28/2019 - 16:07 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) संचालन कार्यविधी,२०७५ ७५/७६ 01/28/2019 - 16:06 PDF icon गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधी
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७५ ७५/७६ 01/28/2019 - 16:03 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 01/28/2019 - 16:00 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/20/2018 - 12:24 PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/20/2018 - 12:22 PDF icon हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५ ७५/७६ 11/20/2018 - 12:09 PDF icon हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५

Pages