FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन निर्देशिका-२०८० ८०/८१ 02/21/2024 - 16:39 PDF icon हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन निर्देशिका-२०८०
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन-२०८० ८०/८१ 02/21/2024 - 08:38 PDF icon हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन-२०८०
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कर्मचारी आचारसंहिता-२०८० ८०/८१ 02/21/2024 - 08:38 PDF icon हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कर्मचारी आचारसंहिता-२०८०
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/21/2024 - 08:35 PDF icon हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०८०.pdf
GESI Policy ८०/८१ 11/26/2023 - 18:36 PDF icon लैससास.pdf
बालिका विकास बचत कार्यक्रम संञ्चालन कार्यविधि 2077 पहिलो संसोधन 2078 दोस्रो संसोधन 2080 ८०/८१ 09/27/2023 - 17:10 PDF icon IMG_0002.pdf
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संसोधन)-2080 ८०/८१ 09/05/2023 - 16:48 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि .pdf
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 07/27/2023 - 16:28 PDF icon आर्थिक ऐन, ८० हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका.pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका ७९/८० 06/23/2023 - 15:15 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०80.pdf
नगर योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन ऐन, 2079 ७९/८० 05/03/2023 - 14:31 PDF icon नगर योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन ऐन, 2079.pdf

Pages