FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगर कार्यपालिकाको आ.व. ०७४/७५ सत्रौं बैठकको निर्णय

७४/७५ 06/19/2018 - 11:36 PDF icon नगर कार्यपालिकाको आ.व. ०७४/७५ सत्रौं बैठकको निर्णय

नगर कार्यपालिकाको आ.व. ०७४/७५ पन्ध्रौं बैठकको निर्णय

७४/७५ 06/19/2018 - 11:34 PDF icon नगर कार्यपालिकाको आ.व. ०७४/७५ पन्ध्रौं बैठकको निर्णय

नगर कार्यपालिकाको आ.व. ०७४/७५ चौधौं बैठकको निर्णय

७४/७५ 06/19/2018 - 10:04 PDF icon नगर कार्यपालिकाको चौधौं बैठकको निर्णय

नगर कार्यपालिकाको आ.व. ०७४/७५ तेह्रौं बैठकको निर्णय

७४/७५ 06/19/2018 - 10:03 PDF icon नगर कार्यपालिकाको तेह्रौं बैठकको निर्णय

नगर कार्यपालिकाको आ.व. ०७४/७५ बाह्रौं बैठकको निर्णय

७४/७५ 06/19/2018 - 10:02 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बाह्रौं बैठकको निर्णय

नगर कार्यपालिकाको आ.व. ०७४/७५ एघारौं बैठकको निर्णय

७४/७५ 06/19/2018 - 10:01 PDF icon नगर कार्यपालिकाको एघारौं बैठकको निर्णय

नगर कार्यपालिकाको आ.व. ०७४/७५ दशौं बैठकको निर्णय

७४/७५ 06/19/2018 - 10:00 PDF icon नगर कार्यपालिकाको दशौं बैठकको निर्णय

नगर कार्यपालिकाको आ.व. ०७४/७५ नवौं बैठकको निर्णय

७४/७५ 06/19/2018 - 10:00 PDF icon नगर कार्यपालिकाको नवौं बैठकको निर्णय

नगर कार्यपालिकाको आ.व. ०७४/७५ आठौं बैठकको निर्णय

७४/७५ 06/19/2018 - 09:59 PDF icon नगर कार्यपालिकाको आठौं बैठकको निर्णय

नगर कार्यपालिकाको आ.व. ०७४/७५ सातौं बैठकको निर्णय

७४/७५ 06/19/2018 - 09:58 PDF icon नगर कार्यपालिकाको सातौं बैठकको निर्णय

Pages