FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।।।

८०/८१ 01/03/2024 - 11:19 PDF icon Notice.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । (Procurement and Supply of Health Post Medicine)

८०/८१ 12/13/2023 - 10:02

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 12/13/2023 - 09:42

Notification of Award (Procurement and Delivery of Gabion Wire box (IFB No.:HTM/Goods/SQ-01/2080/081))

८०/८१ 12/12/2023 - 13:10

Notification of Award (IFB No.: HTM/Works/NCB-03,04,05/2080/081)

८०/८१ 12/12/2023 - 13:09

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।

८०/८१ 12/04/2023 - 17:29

दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।। Sealed Quotation (Procurement and delivery of Municipal Hospital Medicine) )

८०/८१ 11/23/2023 - 11:59 PDF icon notice.pdf

म्याद थपको दोस्रो सूचना

८०/८१ 11/21/2023 - 15:53 PDF icon दोस्रो सूचना.pdf

म्याद थप सम्बन्धमा

८०/८१ 11/21/2023 - 12:41 PDF icon notice (2).pdf

म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।।

८०/८१ 11/19/2023 - 12:04 PDF icon notice_merged.pdf

Pages