FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट Cotton Ginning Machine खरिद सम्बन्धी सूचना

७९/८० 01/19/2023 - 09:32

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Construction of ward office 1,2 &3 and ward office 7)

७९/८० 01/19/2023 - 09:30

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना (नगर अस्पताल फर्मेसी औषधी विक्री कक्ष)

७९/८० 12/22/2022 - 14:52

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना (विदुतीय कुटानी पिसानी मिल र ग्याविन तारजाली)

७९/८० 12/22/2022 - 14:51

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (रक गार्डेन निर्माण, आकासेपानी संकलनका लागि पोखरी निर्माण र सल्ले पोखरी निर्माण)

७९/८० 12/11/2022 - 08:35

नगर अस्पताल फार्मेसी (औषधी विक्रि कक्ष ) संचालन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।।

७९/८० 12/05/2022 - 11:22

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (वडा कार्यालय निर्माण १, २, ३ र ७)

७९/८० 11/29/2022 - 08:03

शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना (ग्याविन तारजाली र combine Rice Mill)

७९/८० 11/28/2022 - 09:31

शिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द सम्बन्धि सूचना ।।

७९/८० 11/15/2022 - 15:03

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना

७९/८० 11/15/2022 - 15:02

Pages