FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (वडा कार्यालय निर्माण १, २, ३ र ७)

७९/८० 11/29/2022 - 08:03

शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना (ग्याविन तारजाली र combine Rice Mill)

७९/८० 11/28/2022 - 09:31

शिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द सम्बन्धि सूचना ।।

७९/८० 11/15/2022 - 15:03

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सूचना

७९/८० 11/15/2022 - 15:02

क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सूचना ।।मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिक

७९/८० 11/07/2022 - 07:55 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.PDF

शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना (Street Lights, Induction Stove, ग्याविन तारजाली र combine Rice Mill)

७९/८० 10/24/2022 - 10:01

बोलपत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना ।।

७७/७८ 02/01/2021 - 14:53

शिलबन्धी दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 12/27/2020 - 11:29

Request for Propoal for Ghumba

७७/७८ 09/01/2020 - 20:07 PDF icon Request for Propoal for Ghumba

Request for Proposal for Padmasambhab park

७६/७७ 09/01/2020 - 20:07 PDF icon Request for Proposal for Padmasambhab park

Pages