FAQs Complain Problems

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आइको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्‍जिकाधिकारी, वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

मृतकको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा जग्गाघनी प्रमाण पत्र वा पेन्सनर भए पेन्सन पट्टा
सुचना दिने मानिसको नागरिकता

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- २१ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- ईन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिका कार्यालय (पुर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा)
सेवा शुल्कः- भवन आचारसंहिता ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
दरखास्त फारम
जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको नक्कल
हालै सम्पति कर तिरेको रसिदको नक्कल
नापीको नक्शा
नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने नक्सा किताब
ईजाजत प्राप्त कन्सल्टेन्सीबाट तयार गरिएको घरको ट्रेसपेपरमा तयार गरिएको घरको ट्रेसपेपरमा तयार गरिएको नक्शा,१,प्रतिलिपि,१

Pages