FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगर कार्यपालिकाको आ.व. ०७४/७५ छैटौं बैठकको निर्णय

७४/७५ 06/19/2018 - 09:57 PDF icon नगर कार्यपालिकाको छैटौं बैठकको निर्णय

नगर कार्यपालिकाको आ.व. ०७४/७५ पाचौँ बैठकको निर्णय

७४/७५ 06/19/2018 - 09:56 PDF icon नगर कार्यपालिकाको पाचौं बैठकको निर्णय

नगर कार्यपालिकाको आ.व. ०७४/७५ चौथो बैठकको निर्णय

७४/७५ 06/08/2018 - 13:24 PDF icon नगर कार्यपालिकाको चौथो बैठकको निर्णय

नगर कार्यपालिकाको आ.व. ०७४/७५ तेस्रो बैठकको निर्णय

७४/७५ 06/08/2018 - 13:22 PDF icon नगर कार्यपालिकाको तेस्रो बैठकको निर्णय

नगर कार्यपालिकाको आ.व. ०७४/७५ दोस्रो बैठकको निर्णय

७४/७५ 06/08/2018 - 13:18 PDF icon नगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकको निर्णय

नगर कार्यपालिकाको आ.व. ०७४/७५ पहिलो बैठकको निर्णय

७४/७५ 06/08/2018 - 13:15 PDF icon नगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठकको निर्णय

Pages