FAQs Complain Problems

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाबाट स्वीकृत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट, निति तथा कार्यक्रम

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाबाट स्वीकृत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट, निति तथा कार्यक्रम

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: