FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको नीति प्रविधिमैत्री विद्यालय कार्यक्रम अनुरुप ४५ वटा विद्यालयहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण (ल्यापटप र प्रिन्टर)