FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जानकारी सम्बन्धमा

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको राजपत्र खण्ड-२ भाग २ मा प्रकाशित अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद- ४(७) 'ड' मा उल्लेख गरिएको हरफहरु मध्ये अन्तिम वाक्यमा उल्लेख भएको "अन्य नदेखिने र पहिचान गर्न कठिन हुने अपाङगहरुलाई डाक्टरको रिपोर्ट अनिवार्य ल्याउनु पर्नेछ" भन्ने वाक्य

लेखा परिक्षण सम्बन्धि सूचना

लेखा परिक्षण सम्बन्धि सूचना , हिलालय टाइम्स , २०७६ भाद्र १३ गते प्रकाशित

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

हिलालय टाइम्स , २०७६ भाद्र १३ गते प्रकाशित

मेसिन भाडामा लिने/दिने सम्बन्धि सूचना

हिलालय टाइम्स , २०७६ भाद्र १३ गते प्रकाशित

Pages