FAQs Complain Problems

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सिफारिस

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आइको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
५०।-
आवश्यक कागजातहरु: 

व्यहोरा खुलेको निवेदन,
अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधार,
साविक मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको वा परित्याग गर्न कारवाही चलाएको पुष्टि गर्ने कागजातहरु ,
पार्सपोर्ट साईजको फोटो ४ प्रति,
चालु आ.व. सम्म एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद,
सर्जमिन मुचुल्का, अनुसुचि फाराम