FAQs Complain Problems

लघु उद्यम विकास कार्याक्रम सम्वन्धि

याँ उद्यमी सिर्जना गर्नु पर्ने भएकोले निम्ना तालिम लिन ईच्छुक व्यक्तिहरुले ७ (सात) दिन भित्र

 

नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्नु पर्ने भएकोले निम्ना तालिमको  आवेदन दिने समय आज र भोलि मात्रै बाकि ।

आर्थिक वर्ष: