FAQs Complain Problems

गम्भीर रोग सम्बन्धी आर्थिक सहयोग

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आइको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
लेखा अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
वातावरण सरसफाई तथा विपद व्यवस्थापन उपशाखा
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

• व्यहोरा खुलेको निवेदन
• नागरिकताको प्रतिलिपि
• सम्बन्धित वडाको सिफारिस
• अस्पतालको कागजपत्र