FAQs Complain Problems

कम्प्युटर प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना (IT officer र नगर अस्पताल क.अ. तथा फार्मेसी सहायक)

कम्प्युटर प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (IT officer र नगर अस्पताल क.अ. तथा फार्मेसी सहायक)

आर्थिक वर्ष: