सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Supply and Delivery of Electrification Materials

E-bidding नोटिस हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला।

ब्याकहो लोडर सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

ब्याकहो लोडर सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना