वडा नं. ३

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नं ३ साविक च्यास्मीटार गाँउ विका समितिका वडाहरू १,२,३,४,५,६,७,८ र ९ मिलेर बनेको छ। यस वडा २१.७१ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यहाँको जनसंख्या २७८६ रहेको छ। यस वडाका वडा अध्यक्ष श्री भलाराज राई हुन्।