FAQs Complain Problems

कर्मचारी सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना

हलेसी नगरपालिका ,नगरकार्यपालिकाको कार्यालयको लागि निम्नानुसारको प्राबिधिक कर्मचारीहरु सेवा करारमा लिन आवश्यक भएकोले इच्छुक नेपाली नागरिकबाट प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको फारम अनुसार यो सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र (सो दिन विदा भए सोको भोलि पल्ट ) बिहान १० :३० देखि अपरान्ह २:०० बजे सम्म कर्मचारी प्रशासन शाखामा रितपुर्बक आबेदन फारम पेश गर्न हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: